08-04-2024 16:08 ROMAGNA E SANGIOVESE bianchi.prof