09-02-2023 21:46 ROMAGNA E SANGIOVESE sereni.giovanni