07-08-2023 20:46 ROMAGNA E SANGIOVESE jastinvisani