04-06-2024 15:35 ROMAGNA E SANGIOVESE maurogalvani61