03-06-2024 14:11 ROMAGNA E SANGIOVESE maurogalvani61